Gebiedstafel tankt kennis

Meer kennis leidt tot betere plannen: zaterdag 25 januari organiseerde Gebiedstafel Windwinning Culemborg een kennisbijeenkomst ‘Windenergie’. Ruim 40 mensen, deelnemers aan de Gebiedstafel en belangstellenden uit hun achterban, kregen veel informatie over de thema’s ‘geluid & slagschaduw’, ‘landschap’, ‘gezondheid’ en ‘ecologie’.

Experts van onafhankelijke bureaus deelden in het ‘Huis van de Stad’ in Culemborg informatie over relevante wetgeving, actuele inzichten en lopend onderzoek op het gebied van windenergie. Welke wetgeving is bijvoorbeeld aan de orde als het gaat over slagschaduw en geluid? Welke impact hebben windturbines op natuur en landschap? En kleven er misschien gezondheidsrisico’s aan de komst van windmolens? De presentaties waren het startpunt van een vragenronde waarin de deelnemers specifieker op het thema konden ingaan. Het laatste deel van de bijeenkomst was er een informatiemarkt. Hierbij waren alle onafhankelijke experts én de initiatiefnemers van Windwinning Culemborg beschikbaar voor aanvullende vragen.

De Gebiedstafel Windwinning Culemborg is het initiatief waarbij betrokken burgers kunnen meepraten over Windwinning Culemborg. In de Gebiedstafel wordt de planontwikkeling voor Windwinning Culemborg op de voet gevolgd en besproken, en worden plannen van commentaar en advies voorzien. Er komt veel kijken bij het realiseren van windmolens op land. Doel van de kennisbijeenkomst was om alle betrokkenen een extra kennisimpuls te geven.

Back To Top