Ga naar hoofdinhoud

Gemeente Culemborg stelt NRD vast

De gemeente Culemborg heeft het onderzoekskader vastgesteld voor de milieueffectrapportage van Windwinning Culemborg. Nu is duidelijk welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

Eneco en Vrijstad Windwinning willen Windwinning Culemborg realiseren: het plan waarbij zes tot acht windmolens ontwikkeld worden ten zuiden van de N320. Deze ontwikkeling past niet in het nu geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Culemborg. Om de bouw van de windmolens mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gedeeltelijk worden herzien. Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de milieueffecten van het plan in beeld te brengen.

De eerste stap in de procedure van de milieueffectrapportage is om de onderzoekskaders aan te geven. Dit gebeurt met een zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Afgelopen zomer kon iedereen suggesties doen over het concept van de NRD en op die manier meebepalen welke onderzoeken precies gaan gebeuren in de MER. Op basis van de ingediende reacties stelt het college van Burgemeester & Wethouders een advies over de reikwijdte en het detailniveau vast. Dat is nu gebeurd.

Op de conceptnotitie zijn deze zomer 22 reacties ontvangen. Er waren 19 reacties van bewoners (14 uit het buitengebied, 5 uit de stad). Hiernaast hebben de Natuur- en Vogelwacht Culemborg, de gemeente Houten en de provincie Gelderland inspraakreacties gegeven. Projectleider Arjen Schamhart van Coöperatie Vrijstad Windwinning is blij met alle input die de reacties hebben opgeleverd. Er spreekt volgens hem ‘veel betrokkenheid met het project uit’. Volgens Jan de Rooij, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Culemborg, is het aantal reacties ‘conform verwachting’. De Rooij: “Mensen laten met hun reactie vaak blijken zich zorgen te maken over de toekomstige kwaliteit van hun leefomgeving. Het gaat vaak over geluid, slagschaduw of de impact op natuur en landschap. Met nadruk wordt aandacht gevraagd voor de inpassing van nieuwe molens in het landschap, nut en noodzaak van nieuwe windturbines en hoe de nieuwe turbines zich verhouden tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.”

Back To Top