Ga naar hoofdinhoud

Informatieavond donderdag 18 februari

Graag nodigen we je uit voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 18 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Waarom een informatieavond?

Het is alweer even geleden dat het voorontwerpbestemmingsplan bij de Gemeente Culemborg ter inzage lag. De gemeente heeft inspraakreacties ontvangen. Op dit moment worden alle inspraakreacties verwerkt en voorzien van een antwoord.
Om je goed te informeren over het windpark, de plannen en om vragen te beantwoorden, organiseren we op donderdag 18 februari een digitale bijeenkomst. We nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om deze avond bij te wonen.

Wat kom ik te weten?

Tijdens de informatieavond geven we uitleg over:

  • Slagschaduw
  • Geluid & gezondheid
  • Het gekozen Voorkeursalternatief van 6 windmolens
  • Hoe ziet het eruit straks uit vanuit verschillende hoeken van de stad
  • Het effect op de natuur
  • De landschappelijke inpassing

We beginnen met een update over het project. Daarna komen experts aan het woord over de verschillende onderwerpen.

Het programma

19.30 – 19.35 Opening & Welkom door dagvoorzitter Marc Laeven

19.35 – 19.45 Gemeente Culemborg: doelstellingen en proces

19.45 – 19.55 Initiatiefnemers: update project door Arjen Schamhart en Hylke Jelsma

19.55 – 20.05 Land-id: De landschappelijke inpassing door Samantha Hoogewerf

20.05 – 20.15 Bureau Waardenburg: Het effect op de natuur door Roland van der Vliet

20.15 – 20.25 Vragenstellen

20.25 – 20.30 Pauze

20.30 – 20.40 Windplanner: Hoe komt het eruit te zien vanuit verschillende hoeken van de stad? Door Tedde Langhout

20.40 – 20.50 Bosch en van Rijn: Uitleg plan, slagschaduw, geluidscontouren door Marc Noël de Wild

20.50 – 21.00 Vragenstellen

21.00 – 21.05 Pauze

21.05 – 21.15 Mundonovo sound research: geluid en gezondheid door Frits van den Berg (voormalig GGD Amsterdam)

21.15 – 21.50 Vragen & Antwoorden

21.50 – 21.55 Afsluiting Voorzitter

Je kan dan zelf kiezen welke onderwerpen je volgt na de plenaire opening. En bij welke onderwerpen je misschien even ‘uitschakelt’. Tussendoor is gelegenheid om vragen te stellen en aan het einde.

We proberen op de avond zelf zo veel mogelijk de vragen te beantwoorden.

Na de bijeenkomst ontvang je de presentaties en een samenvatting van de meest gestelde vragen. Mocht je vraag op de avond zelf niet beantwoord worden, dan sturen we je naderhand persoonlijk het antwoord.

Waar kan ik me aanmelden?

Wil je erbij zijn? Meld je uiterlijk donderdag 18 februari voor 12.00 uur hier aan.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging. Uiterlijk donderdag middag ontvang je de link naar de bijeenkomst.

Kan ik een vraag stellen?

Heb je nu al een vraag die je wil stellen? Stuur je vraag naar: info@windwinningculemborg.nl Tijdens de avond kan je ook vragen stellen.

In Het Kort

Wat: Informatieavond Windwinning Culemborg
Waar: Online
Wanneer: Donderdag 18 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur
Wie: Voor alle geïnteresseerde

Aanmelden

Mocht je deze uitnodiging willen delen in je buurt, vrienden en/of vereniging: Graag!

Back To Top