‘Constructieve’ informatieavond NRD

De informatieavond over de start van een milieuonderzoek voor Windwinning Culemborg is goed verlopen. Zo’n 70 belangstellenden kwamen af op deze bijeenkomst.

‘De sfeer was constructief en er waren geen taboes’, zo vat een van de organisatoren de informatieavond op 26 juni samen. Tijdens de bijeenkomst gaven initiatiefnemers Vrijstad Windwinning en Eneco, samen met de gemeente Culemborg, informatie over het onderzoek dat gaat starten naar de milieueffecten van Windwinning Culemborg. Voor een project als Windwinning Culemborg, waarbij het plan is om zes tot acht windmolens te ontwikkelen ten zuiden van de N320, is het wettelijk verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Voor dit onderzoek is medio juni een zogenaamde conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. Een NRD beschrijft hoe de initiatiefnemers het milieueffectrapport aanpakken. Er staat in welke onderzoeken gedaan worden en hoe de resultaten worden beoordeeld. Door alle belanghebbenden kunnen hier vervolgens bij de gemeente zienswijzen op worden ingediend.

Doel
Het doel van de informatieavond was om aandacht te vragen voor de NRD. Hiernaast was er uitleg over het proces om tot een MER te komen en kon iedereen vragen stellen. Eneco en Vrijstad Windwinning gaven informatie over de lopende onderzoeken, het participatieplan dat in ontwikkeling is en op welke manier de omwonenden van Windwinning Culemborg met het Bewonersplatform en de Gebiedstafel komende jaren nauwer bij het project betrokken worden.

Download de PFD (1mb) van de presentatie

Back To Top