Principeverzoek

Maart 2019 zijn de eerste onderzoeken gestart voor Windwinning Culemborg. In deze onderzoeken komen allerlei aspecten aan bod die belangrijk zijn om te kunnen komen tot de beste locatie voor de windmolens. Denk bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing, gevolgen voor flora & fauna, geluid & slagschaduw en archeologische bijzonderheden. De onderzoeken worden verwerkt in een MER (Milieu Effecten Rapport) en moet over ongeveer een jaar klaar zijn.

De onderzoeksfase is gestart nadat eind februari het Culemborgs College het principeverzoek heeft goedgekeurd voor de ontwikkeling en realisatie van een windwinning binnen de gemeentegrenzen. Het principeverzoek inclusief alle bijlagen kan je hier nalezen.

Back To Top