skip to Main Content

Windwinning Culemborg maakt Nederland
een beetje groener

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. Windwinning Culemborg gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met 6 tot 8 windturbines. Het projectgebied ligt ten zuiden van de N320 en wordt begrensd door de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg, Korte en Lange Aventuurseweg.

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door burgerwindcoöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen een even groot aandeel in de ontwikkeling hebben: fifty-fifty dus. Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’.

Waarom windmolens in Culemborg? Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en ook de meest efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. Vrijstad Windwinning en Eneco hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens voor Culemborg zo groot mogelijk te maken. Nederland zit in een fase van energietransitie. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook inzetten op grootschalige energiebesparing, onderzoek naar duurzame technologie en elektrisch vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de komende tientallen jaren absoluut nodig om stappen te blijven zetten richting verdere verduurzaming. Het doel voor Culemborg moet zijn om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Energie uit eigen stad is leuker en beter. Doe mee.

Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn en de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’. Om de inpassing van de windontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen we inwoners hun ideeën en suggesties geven. Meedenken dus. En er is meer. Wie wil kan meebeslissen én meeprofiteren van Windwinning Culemborg

Iedereen uit Culemborg en omgeving kan in elke fase van de ontwikkeling van Windwinning Culemborg meedoen. Participeren noemen we dat. We presenteren drie manieren. Wil je meedenken, meebeslissen en/of meeprofiteren? We horen graag van je.

1. Informatie ontvangen en reageren

 • Je ontvangt informatie via digitale nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten.
 • Je kan je reactie geven tijdens de informatiebijeenkomsten en als zienswijze op de concept NRD (link).

2. Meedenken en adviseren

 • Je wil graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan betrokken besluitvormers door bijvoorbeeld deel te nemen aan het Bewonersplatform of de Gebiedstafel.

3. Meebeslissen en meefinancieren

 • Verantwoordelijkheid dragen zonder risico: Je wil de verantwoordelijkheid nemen om met andere bewoners of bedrijven een stichting of coöperatie op te richten. Deze organisatie denkt mee over de invulling van de gebiedsgebonden bijdrage.
 • Financiële participatie met risico: Je wil graag het project meefinancieren, risico’s dragen en delen in de opbrengsten. Dat kan via deelname in Vrijstad Windwinning.
Ik wil meedoen

Extra aandacht voor direct omwonenden en grondeigenaren

Omwonenden en grondeigenaren verdienen extra aandacht in een windwinning. Met hen voor ogen ontwikkelden we ook de Samen-winnen-Samen-delen-Aanpak. De ontwikkelaars van Windwinning Culemborg verplichten zich uitvoering te geven aan de vormen van participatie die hieronder worden benoemd en die samen met de inwoners van Culemborg verder zullen worden gespecificeerd.

 1. Het minimaliseren van hinder voor omwonenden en impact op het landschap.
 2. Het bevorderen en geschikt maken van het gebied (waar de windmolens worden geplaatst) voor meerdere functies voor omwonenden en andere gebruikers van het gebied (zoals bedrijven en recreanten).
 3. Het behartigen van gemeenschappelijke belangen in het gebied.
 4. Het inschakelen van lokale bedrijven bij de aanbesteding van werkzaamheden voor de windwinning (werk voor werk).
 5. Het (deels) beschikbaar maken van de opgewekte stroom voor de regio tegen een gunstige prijs.
 6. De mogelijkheid om via een financiële inleg te investeren in de ontwikkeling van Windwinning Culemborg en daarmee (extra) invloed uit te oefenen, een concrete bijdrage aan de (lokale) energietransitie te leveren en rendement uit deze inleg te krijgen. Hiernaast zal ontwikkelaar Vrijstad Windwinning eventuele overwinst gebruiken om leefbaarheid en duurzaamheid in de regio te bevorderen.
 7. Het bieden van (enige) financiële compensatie aan de direct omwonenden van Windwinning Culemborg en het oprichten van een Omgevingsfonds.

Over Vrijstad Windwinning

Vrijstad Windwinning is een initiatief van Culemborgers die de stad energieneutraal willen maken, door het realiseren van een windpark in Culemborg. De coöperatie is eind 2018 opgericht en heeft inmiddels ongeveer 70 leden. De coöperatie wil de noodzakelijke omslag naar duurzame energie lokaal realiseren, in Culemborg, samen met zoveel mogelijk Culemborgers en de plaatselijke bedrijven en organisaties.

Over Eneco

Eneco is actief in de energiesector en staat midden in de samenleving. De wortels van het bedrijf gaan terug tot in de 19de eeuw. Als eerste energiebedrijf ging het in 2007 al voor een duurzame koers en die vaart de onderneming nog steeds. Zo is Eneco uitgegroeid tot leider in de energietransitie, zowel in België als in Nederland. Het is een van de grootste investeerders in duurzame energie en werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Eneco brengt de energietransitie in de praktijk, met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten.

Wie is wie?

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco. Wie is wie in deze samenwerking?

RITA BRAAM

Voorzitter Vrijstad Windwinning

“Ik hou van de wind die lekker door mijn haren gaat, als ik schaats of aan boord van een zeilboot. Wind is in Nederland zoiets vanzelfsprekends, dat is lang niet overal zo. Laten we wind opnieuw waarderen en gebruiken, ook voor groen opgewekte elektriciteit. Ik ben erg voorstander van het concept van een burgerwindcoöperatie, van en voor Culemborgse inwoners en bedrijven. Dit project krijgen we samen gedaan, met de duurzame expertise van Eneco en onze lokale organisatorische en financiële kracht. Als het lukt, is het een succes dat vele vaders en moeders kent en delen we de opbrengst met iedereen samen!”

Mail Rita

JAN VAN WIGGEN

Penningmeester Vrijstad Windwinning

“Ik zeil sinds ik kan lopen en ben later wedstrijden gaan varen. Zo heb ik geleerd om het maximale uit windkracht te halen. Het is fantastisch om met een mooi stuk techniek gratis wind om te zetten naar de meest schone energie. Windwinning Culemborg zie ik als een goed initiatief en een mooie mogelijkheid om zo voor eigen stad een energiecentrale op wind te realiseren. Het is mijn bijdrage aan de aan de energietransitie.”

Mail Jan

ARJEN SCHAMHART

Projectmanager voor Vrijstad Windwinning

“Ik maak me sterk voor het realiseren van lokale, duurzame energieprojecten. Mijn ervaring is dat het hierbij vooral om het verbinden van mensen aan de duurzame doelstelling gaat. De mensen die de gevolgen van duurzame opwek aan den lijve ondervinden, bijvoorbeeld doordat ze een windturbine in de buurt van hun huis krijgen, wil ik zo goed mogelijk betrekken. De energietransitie wordt nu nog gedragen door ‘een happy few’. Het moet iets van ons allemaal worden. Daar ga ik voor.”

Mail Arjen

HYLKE JELSMA

Projectontwikkelaar bij Eneco

“Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het hele traject: van idee tot aan de exploitatie. Het leukste aan mijn werk vind ik het persoonlijk contact met alle belanghebbenden en het gezamenlijk realiseren van de doelen. Windwinning Culemborg is een heel mooi project waar ik trots op ben. Binnen Eneco wordt veel gepraat over socialiseren van de grondvergoeding, burgerparticipatie en het betrekken van alle stakeholders. In Windwinning Culemborg doen we dat allemaal en maken we gezamenlijk stappen vooruit.”

Mail Hylke

JORIS TRUIJENS

Bestuurslid Vrijstad Windwinning

“Ik werk al jaren in de windenergie: het ontwerp van de fundering van een windturbine was een groot specialisme binnen het bedrijf waar ik mijn loopbaan ben begonnen. Deze expertise heb ik mij volledig eigen gemaakt en heb in een periode van circa 15 jaar grofweg de helft van de Nederlandse windenergieprojecten voorzien van een betrouwbare funderingsconstructie. Nu ben ik werkzaam als Technisch Adviseur en betrokken bij diverse windenergieprojecten op land en op zee. Hiernaast ben ik ook bestuurslid van NWEA, de branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de windenergie.

Ik ben opgegroeid in Deil en sinds 2000 woonachtig in Culemborg. Ik voel me zeer verbonden met de Betuwe en de omgeving waar ik woon. Van huis uit ben ik een techneut maar het mooie van Windwinning Culemborg is het coöperatieve karakter van het project. Ik  ben zeer enthousiast over de manier waarop de coöperatie de omgeving wil meenemen, mee laten denken en beslissen, in het proces van de ontwikkeling van het windpark. Daarnaast is er in mijn ogen een mooi mechanisme ontwikkeld om de grondvergoeding op een sociale wijze te verdelen over alle grondeigenaren in het aangewezen gebied. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkwijze de juiste manier is, een voorbeeld voor Nederland, en geloof erin dat we daarmee een project tot stand brengen waarbij alle belangen zijn meegewogen en er een eerlijke verdeling van opbrensten is. Een lokaal energieproject van, voor en met Culemborgers. Dat maakt mij enthousiast en geeft mij de energie.”

Mail Joris

SASKIA STREEKSTRA

Community Engagement Adviseur bij Eneco

“Wind is een duurzame energiebron. En windenergie speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze energievoorziening en die van de volgende generaties. Zodat er in de toekomst energie verbruikt kan worden zonder de aarde uit te putten. Waarom ik enthousiast ben over Windwinning Culemborg? Windwinning Culemborg is een windproject dat door twee gelijkwaardige partijen wordt ontwikkeld. Met als doel een, voor zo veel mogelijk belanghebbenden, geaccepteerd windpark.”

Mail Saskia
Back To Top