skip to Main Content

Windwinning Culemborg maakt Nederland
een beetje groener

Er waait wind door Culemborg. Laten we die oneindige energiebron benutten. Windwinning Culemborg wil er samen met jou voor zorgen dat de wind voor zo veel mogelijk Culemborgers waait. Windwinning Culemborg is een lokaal windenergie-initiatief met een eerlijk en sociaal rendement. Samen winnen. Samen delen. Vrijstad Windwinning als coöperatie van inwoners en Eneco geven actief vorm aan het opwekken van duurzame energie. Zodat we samen de kans pakken die klaar ligt om samen te werken aan een beter klimaat. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2025 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met 6 windmolens. Het projectgebied ligt ten zuiden van de N320 en wordt begrensd door de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg, Korte en Lange Aventuurseweg.

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen een even groot aandeel in de ontwikkeling hebben: fifty-fifty dus. Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘Samen winnen. Samen delen’.

Energie uit eigen stad is leuker en beter. Doe mee.

Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn en de eerlijkste windwinning van Nederland. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’. Om de inpassing van de windontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen we inwoners hun ideeën en suggesties te geven. Meedenken dus. En er is meer. Wie wil, kan meebeslissen én meeprofiteren van Windwinning Culemborg

Iedereen uit Culemborg en omgeving kan in elke fase van de ontwikkeling van Windwinning Culemborg meedoen. We presenteren drie manieren. Wil je meedenken, meebeslissen en/of meeprofiteren? We horen graag van je.

1. Informatie ontvangen en reageren

  • Ontvang informatie over de voortgang van het project via de digitale nieuwsbrief.
  • Kom naar informatiebijeenkomsten.
  • Je kan je reactie geven tijdens de informatiebijeenkomsten en als documenten in zienswijze zijn.

2. Meedenken, adviseren en beslissen

  • Wil je graag actief betrokken worden door mee te denken met de plannen en advies te geven aan Windwinning Culemborg? Sluit je aan bij coöperatie Vrijstad Windwinning of stuur een mail naar Windwinning Culemborg.

3. Meefinancieren

  • Financiële participatie: Je wil het project meefinancieren, risico’s dragen en delen in de opbrengsten. Dat kan via deelname in Vrijstad Windwinning.
Ik wil meedoen

Over Vrijstad Windwinning

Vrijstad Windwinning is een initiatief van Culemborgers die de stad energieneutraal willen maken, door het realiseren van een windpark in Culemborg. De coöperatie is eind 2018 opgericht en heeft inmiddels ongeveer 70 leden. De coöperatie wil de noodzakelijke omslag realiseren naar het lokaal opwekken van duurzame energie, in Culemborg, samen met zoveel mogelijk Culemborgers en de plaatselijke bedrijven en organisaties.

Vrijstad Windwinning logo RGB_web
eneco-logo

Over Eneco

Eneco is actief in de energiesector en staat midden in de samenleving. De wortels van het bedrijf gaan terug tot in de 19de eeuw. Als eerste energiebedrijf ging het in 2007 al voor een duurzame koers en die vaart de onderneming nog steeds. Het is een van de grootste investeerders in duurzame energie en werkt samen met miljoenen consumenten en vele bedrijven. Eneco brengt de energietransitie in de praktijk, met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten.

Wie is wie?

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco. Wie is wie in deze samenwerking?

Joris 700 x 700

JORIS TRUIJENS

Bestuurslid Vrijstad Windwinning

“Ik werk al jaren in de windenergie: het ontwerp van de fundering van een windturbine was een groot specialisme binnen het bedrijf waar ik mijn loopbaan ben begonnen. Deze expertise heb ik mij volledig eigen gemaakt en heb in een periode van circa 15 jaar grofweg de helft van de Nederlandse windenergieprojecten voorzien van een betrouwbare funderingsconstructie. Nu ben ik werkzaam als Technisch Adviseur en betrokken bij diverse windenergieprojecten op land en op zee. Hiernaast ben ik ook bestuurslid van NWEA, de branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de windenergie.

Ik ben opgegroeid in Deil en sinds 2000 woonachtig in Culemborg. Ik voel me zeer verbonden met de Betuwe en de omgeving waar ik woon. Van huis uit ben ik een techneut maar het mooie van Windwinning Culemborg is het coöperatieve karakter van het project. Ik  ben zeer enthousiast over de manier waarop de coöperatie de omgeving wil meenemen, mee laten denken en beslissen, in het proces van de ontwikkeling van het windpark. Daarnaast is er in mijn ogen een mooi mechanisme ontwikkeld om de grondvergoeding op een sociale wijze te verdelen over alle grondeigenaren in het aangewezen gebied. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkwijze de juiste manier is, een voorbeeld voor Nederland, en geloof erin dat we daarmee een project tot stand brengen waarbij alle belangen zijn meegewogen en er een eerlijke verdeling van opbrengsten is. Een lokaal energieproject van, voor en met Culemborgers. Dat maakt mij enthousiast en geeft mij de energie.”

Mail Joris

ARJEN SCHAMHART

Projectmanager voor Vrijstad Windwinning

“Ik maak me sterk voor het realiseren van lokale, duurzame energieprojecten. Mijn ervaring is dat het hierbij vooral om het verbinden van mensen aan de duurzame doelstelling gaat. De mensen die de gevolgen van duurzame opwek aan den lijve ondervinden, bijvoorbeeld doordat ze een windturbine in de buurt van hun huis krijgen, wil ik zo goed mogelijk betrekken. De energietransitie wordt nu nog gedragen door ‘een happy few’. Het moet iets van ons allemaal worden. Daar ga ik voor.”

Mail Arjen

HYLKE JELSMA

Projectontwikkelaar bij Eneco

“Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het hele traject: van idee tot aan de exploitatie. Het leukste aan mijn werk vind ik het persoonlijk contact met alle belanghebbenden en het gezamenlijk realiseren van de doelen. Windwinning Culemborg is een heel mooi project waar ik trots op ben. Binnen Eneco wordt veel gepraat over socialiseren van de grondvergoeding, burgerparticipatie en het betrekken van alle stakeholders. In Windwinning Culemborg doen we dat allemaal en maken we gezamenlijk stappen vooruit.”

Mail Hylke

JAN VAN WIGGEN

Penningmeester Vrijstad Windwinning

“Ik zeil sinds ik kan lopen en ben later wedstrijden gaan varen. Zo heb ik geleerd om het maximale uit windkracht te halen. Het is fantastisch om met een mooi stuk techniek gratis wind om te zetten naar de meest schone energie. Windwinning Culemborg zie ik als een goed initiatief en een mooie mogelijkheid om zo voor eigen stad een energiecentrale op wind te realiseren. Het is mijn bijdrage aan de aan de energietransitie.”

Mail Jan

SASKIA STREEKSTRA

Community Engagement Adviseur bij Eneco

“Wind is een duurzame energiebron. En windenergie speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van onze energievoorziening en die van de volgende generaties. Zodat er in de toekomst energie verbruikt kan worden zonder de aarde uit te putten. Waarom ik enthousiast ben over Windwinning Culemborg? Windwinning Culemborg is een windproject dat door twee gelijkwaardige partijen wordt ontwikkeld. Met als doel een, voor zo veel mogelijk belanghebbenden, geaccepteerd windpark.”

Mail Saskia
JORD20200911-084

WILLEMIJN HUISMAN

Communicatie Windwinning Culemborg

“Het is de hoogste tijd dat we zo veel mogelijk natuurlijke energiebronnen gebruiken om duurzame energie op te wekken. Zodat we beter voor de aarde zorgen en haar niet uitputten. Windwinning Culemborg doet dat met de wind, lokaal en samen. In : overleg met inwoners van Culemborg  en met de insteek dat zo veel mogelijk mensen in Culemborg mee kunnen profiteren van de windmolens die ons stadje waarschijnlijk rijk wordt. Ik zie dat er dagelijks keihard gewerkt wordt aan het invulling geven van “Samen winnen. Samen delen.” Of je nu voor of tegen windmolens bent: als ze er komen, doen we dat met een zo eerlijk mogelijk en sociaal rendement.”

Mail Willemijn
Back To Top