Slagschaduw in Culemborg

Tot waar komt slagschaduw in Culemborg?

Tijdens de informatieavond van 25 november jl. is de vraag gesteld ‘Tot waar komt de slagschaduw van de hoogste variant van de windmolens (ashoogte 180 meter en tiphoogte 270 meter)?’ Op verzoek van de gemeente hebben de ontwikkelaars deze vraag beantwoord.

Over de slagschaduwhinder is in het MER (het mileueffectenrapport is onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan november 2020) een plaatje opgenomen met de 0 minuten grens. Dit plaatje was onvoldoende helder.

Om de vraag beter te beantwoorden hebben we dit plaatje laten maken:

Buiten de zwarte contour vindt geen slagschaduwhinder plaats.

Vervolgens was de vraag ‘Is er een verschil tot waar überhaupt slagschaduw komt en de maximaal 30 minuten per jaar?’

In bovenstaand plaatje zijn twee lijnen ingetekend. Tussen de zwarte en blauwe contour kan voor woningen en andere gevoelige objecten, tussen 0 en 30 minuten slagschaduwhinder per jaar vallen. Binnen de blauwe contour komt maximaal 30 minuten slagschaduwhinder per jaar voor.

Dus het antwoord op de vraag ‘Is er een verschil tot waar überhaupt slagschaduw komt en de maximaal 30 minuten per jaar?’ is: gezien het feit dat de blauwe en zwarte lijn zo dichtbij elkaar liggen is er nauwelijks sprake van een verschil.

We weten dus nu tot hoever slagschaduwhinder kan gaan komen bij de hoogste molens.

Krijgt mijn adres schaduw van de windmolens?

Vervolgens is het natuurlijk interessant om te weten hoeveel slagschaduw een woning waarschijnlijk krijgt. Daarvoor hebben we in verschillende varianten van de molens in hoogte en opstellingen berekeningen laten uitvoeren door Bosch en van Rijn. In het voorontwerpbestemmingsplan zijn deze berekeningen ook opgenomen in de MER – bijlage B.

Wil je weten hoeveel slagschaduw er op een specifiek adres kan gaan vallen? Zoek dan het adres op in Bijlage B.

De berekeningen zijn nog niet zijn aangepast naar de maximale 30 minuten slagschaduwhinder die wij als project willen realiseren. Dus lees je in de tabel een slagschaduw van meer dan 0:30, weet dan dat we de slagschaduwhinder terugbrengen naar maximaal 30 minuten per jaar.

Leeswijzer

Vanaf pagina 42 staan uitgebreide tabellen opgenomen. Tot pagina 1236 kan je de informatie overslaan (Deze informatie gaat over alle onderzochte alternatieven. Alleen de informatie over het Voorkeursalternatief is relevant). In de tabellen daarna vind je de termen ‘VKA bovengrens’ en ‘VKA ondergrens’. VKA betekent Voorkeurs Alternatief. VKA bovengrens gaat over het voorstel om variant windmolen van 180 meter ashoote en 270 meter tiphoogte verder te ontwikkelen. De ‘VKA ondergrens’ gaat over de resultaten bij windmolens die 155 meter ashoogte en 232,5 meter tiphoogte hebben.

Van pagina 1623 tot en met 1713 vind je – in minuten per jaar – de slagschaduw resultaten per adres bij een ashoogte van 155 meter en tiphoogte van 232,50 meter.
Van pagina 1803 tot en met 1894 vind je – in minuten per jaar – de slagschaduw resultaten per adres bij een ashoogte van 180 meter en tiphoogte van 270 meter.

Staat jouw adres niet opgenomen in de lijst? Dan hoef je geen slagschaduwhinder te verwachten.

Ken je buren, buurtgenoten of iemand die zich zorgen maakt over slagschaduw? Deel deze informatie vooral! Wij delen het ook via Twitter, LinkedIn en een nieuwsbrief.

In februari organiseren we ook een informatieavond voor inwoners over Windwinning Culemborg. Daarvoor wordt iedereen in Culemborg uitgenodigd. We maken de avond bekend via deze website en via de Culemborgse Courant.

Mocht je in de tussentijd aanvullende vragen hebben over slagschaduw of over andere onderwerpen aangaande dit project. Laat het ons vooral weten. Stel je vraag via info@windwinningculemborg.nl Dan nemen we contact met je op!

Voor details over de definitie van slagschaduwhinder kan je kijken naar artikel 3.12 op deze pagina van het activiteitenbesluit.

Back To Top