Ga naar hoofdinhoud

Vergunningaanvraag Windwinning Culemborg ingetrokken: pas op de plaats

Wij hebben de in februari 2021 ingediende vergunningaanvraag formeel ingetrokken. Deze vergunningaanvraag was gebaseerd op het oude plan voor het windpark. Aangezien dit plan niet meer past binnen de politieke wil van de gemeenteraad, zoals verwoord in de moties die zijn aangenomen sinds de vergunning was aangevraagd, lag het voor de hand deze aanvraag in te trekken.

Nieuwe kaders

We wachten af met welke nieuwe kaders de gemeente komt en maken dus een pas op de plaats.

Back To Top