Concept NRD ligt ter inzage

De ontwikkelaars van Windwinning Culemborg hebben de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) klaar. In deze notitie wordt aangegeven hoe de initiatiefnemers de milieueffectrapportage willen aanpakken. Er staat in welke onderzoeken gedaan zullen worden en hoe de resultaten zullen worden beoordeeld.

Deze concept-NRD ligt vanaf 12 juni voor 6 weken bij de gemeente Culemborg ter inzage. Vervolgens kunnen hier bij de gemeente zienswijzen op worden ingediend.

Back To Top