Ga naar hoofdinhoud

Windwinning Culemborg

Het ontwikkelen van een windpark kent veel fasen. Om een beeld te schetsen: in 2017 zijn de eerste gesprekken gevoerd over het eventueel ontwikkelen van windmolens aan de rand van de stadsgrenzen van Culemborg. Nu – in de herfst van 2020 – zetten we de eerste stap in de ruimtelijke procedure: het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP). Een VOBP maakt een ruimtelijk initiatief, in dit geval het plaatsen van windmolens, middels een nieuw bestemmingsplan mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Culemborg heeft op dinsdag 27 oktober ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor een tweede windpark.

In de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt, organiseren de initiatiefnemers samen met de gemeente een informatieavond (corona proof). Dat betekent dat deze bijeenkomst digitaal is en indien mogelijk deels fysiek. Tijdens de avond is er voor iedereen de gelegenheid om informatie over het voorontwerp te krijgen en vragen te stellen. We zullen ook uitleg geven over de vervolgstappen. We verwachten dat medio 2024 de nieuwe Culemborgse molens kunnen draaien.

College van B&W stemt in met voorontwerp bestemmingplan voor tweede windpark

Back To Top