Voorontwerpbestemmingsplan – Hoe gaat het nu verder?

Tot 16 december lag het eerste voorstel voor het ontwikkelen van een windpark ter inzage bij de gemeente Culemborg. Alle inwoners konden een reactie (zienswijze) insturen eventueel aangevuld met vragen. Daar hebben meer dan 250 inwoners gebruik van gemaakt.

Hoe gaat het nu verder?

De komende weken beantwoordt de gemeente alle reacties schriftelijk en persoonlijk. Uiteraard spant de gemeente zich in om dit zo snel mogelijk te doen.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Culemborg: https://www.culemborg.nl/duurzaamheid

De antwoorden op vragen die specifiek over het project gaan, worden met onze inbreng samengesteld.

Het resultaat van de ingebrachte zienswijzen is de zogenoemde Nota van Beantwoording. Hierin staan alle zienswijzen beschreven en de vragen die de gemeente heeft beantwoord, wat de gemeente ermee gaat doen of niet en waarom.

Terwijl antwoorden worden geformuleerd op de zienswijzen nemen we tegelijkertijd het ontwerp kritisch onder de loep en voeren daar waar nodig aanpassingen door. Tot week 4 bespreken wij met de gemeente eventuele aanpassingen van het project.

Vervolgens bieden de initiatiefnemers naar verwachting in de eerste week van februari een Ontwerp Bestemmingsplan in bij de gemeente. In dit voorstel komen drie onderwerpen aanbod:
1. Wet natuurbeheer
2. Omgevingsvergunning
3. Bestemmingsplan

Gedurende dit proces organiseren we half februari vanuit het project een informatieavond waarbij we dieper ingaan op alle onderwerpen die onderzocht zijn in het MER, zoals geluid, slagschaduw, landschap, natuur en gezondheid. Ook sluiten experts aan die over deze onderwerpen alles kunnen vertellen en vragen kunnen beantwoorden.

Tot half maart werken wij samen met de gemeente aan een zo afgewogen mogelijk plan waarin zoveel mogelijk is meegenomen wat door de inwoners van Culemborg is ingebracht.

In dit schema zijn bovenstaande stappen volgordelijk verwerkt.

Eind maart spreekt het College van B&W zich uit over het Ontwerp bestemmingsplan. Begin april volgt er een eventueel een aangepast Ontwerp Bestemmingsplan. Dit laatste Ontwerp komt ter inzage te liggen voor alle inwoners en is er weer een periode van zes weken waarop je informatie krijgt, kan ophalen en je mening kan vormen over het windpark. Ook dan organiseert de gemeente weer een informatieavond.

Deze planning is uiteraard onder voorbehoud.

Wil je weten wat er aan voorafging? Lees het hier >> Voorontwerpbestemmingsplan.

Heb je een vraag? Stel hem gerust via info@windwinningculemborg.nl

Back To Top