skip to Main Content

Duurzame energiewinning
in de regio

‘Windwinning Culemborg’ is de naam voor het plan om zes tot acht nieuwe windmolens te bouwen in de buurt van de Pavijen. Deze molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Windwinning Culemborg kan goed zijn voor het opwekken van groene energie voor zo’n 17.000 huishoudens.

De gemeente Culemborg is begin 2016 gestart met een traject om te onderzoeken of het ontwikkelen van windmolens haalbaar is. Dit heeft geleid tot een Windvisie die op 23 november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. In de Windvisie staat nadrukkelijk vermeld dat Culemborgers in het hele proces voor minimaal 50% moeten kunnen meedoen. Coöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco zijn samen aan de slag gegaan om windwinning in Culemborg mogelijk te maken. Allereerst is er gepraat met grondeigenaren in het gebied waar de nieuwe windmolens zouden kunnen komen. Ook is de communicatie met omwonenden van het plangebied en inwoners van Culemborg opgestart om informatie te delen en ideeën en suggesties te verzamelen.

Eind februari 2019 heeft het Culemborgs College het principeverzoek goedgekeurd van Vrijstad Windwinning en Eneco voor de ontwikkeling en realisatie van een windwinning binnen de gemeentegrenzen. Met deze goedkeuring is een onderzoeksfase gestart. In de onderzoeken komen allerlei aspecten aan bod die belangrijk zijn om te kunnen komen tot de beste locatie voor de windmolens. Denk bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing, gevolgen voor flora & fauna, geluid & slagschaduw en archeologische bijzonderheden. De onderzoeken worden verwerkt in een MER (Milieu Effecten Rapport) en moet ongeveer eind 2019 klaar zijn.

Waar zijn we nu mee bezig

Maart 2019 zijn de eerste onderzoeken gestart voor Windwinning Culemborg. De onderzoeken naar de beste locatie voor windmolens worden verwerkt in een Milieu Effecten Rapport. Dit is onze mijlpalenplanning.

Timeline

2018
december 3

Start samenwerking

 • Projectorganisatie vormen
2019
januari 1

Notitie Reikwijdte en Detailnivealniveau (NRD)

 • NRD opstellen
 • NRD ter inzage
2020
februari 1

Ruimtelijk proces

 • Milieueffectrapport (MER) opstellen
 • Participatie
 • Inspraakprocedure
 • Vergunningen
2021
mei 1

Financiering

 • SDE+ beschikking
 • Stimulering Duurzame Energieproductie
 • Financiële kaders+ investeringsbeslissing
2022
januari 1

Contractvorming

 • Financiering
 • Koopcontracten
maart 1

Voorbereiding bouw

2023
april 3

Uitvoeringsfase

 • Bouw windturbines
 • Aanleg infrastructuur

Veelgestelde vragen

Natuurlijk zijn er veel vragen over Windwinning Culemborg. De meest gestelde vragen – en de antwoorden – staan hier:

Back To Top