Ga naar hoofdinhoud

Waarom willen we wind in Culemborg?

Dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Een betere vraag zou zijn:

Waarom hebben we wind nodig in Culemborg?

Daarvoor zijn er drie antwoorde: een mondiaal, nationaal en lokaal antwoord.

Waarom heeft de wereld windenergie nodig?

Het mondiale antwoord is natuurlijk: vanwege klimaatverandering. De afgelopen jaren hebben voor iedereen duidelijk gemaakt wat de wetenschappers al jaren wisten. Door onze uitstoot van broeikasgassen verandert het klimaat. Dit veroorzaakt niet alleen de opwarming van de aarde, maar verandert ook ons natuurlijke systeem, wat leidt tot het uitsterven van planten en dieren. Het is ook wat we zagen in 2021: overstromingen in West-Europa, Soedan, Australië en Canada, droogten in Oost-Afrika en Zuid-Amerika, cyclonen, tyfoons en orkanen in Azië en Noord-Amerika, ongekende hitte en bosbranden aan de westkust van Noord-Amerika en ongekende kou in Frankrijk en Texas.

De combinatie van opwarming van de aarde en weergerelateerde rampen zal op zijn minst leiden tot enorme problemen met landbouw, visserij en bosbouw. Ook zal er zeespiegelstijging zijn. Dit zal leiden tot menselijk lijden en tot massale migratie, aangezien mensen logischerwijs proberen te ontsnappen aan plaatsen die niet langer levensvatbaar zijn. De worstcasescenario’s wijzen, als er niets verandert, op een maatschappelijke ineenstorting.

Dat is de reden waarom de regeringen van de wereld zich er in het Akkoord van Parijs toe hebben verbonden de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, in een poging de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° of 2 °C. Echter zijn we nu op weg naar ten minste 2,4 °C opwarming, als we ons ten minste aan alle huidige verplichtingen houden. Onderdeel hiervan is het wereldwijd overschakelen op schone energiebronnen.

Waarom heeft Nederland windenergie nodig?

In Nederland hebben we het Klimaatakkoord, waarin doelen worden gesteld voor hoeveel groene energie moet worden opgewekt om onze verplichtingen ten aanzien van deze mondiale doelen na te komen. Het nationale doel is ook om de energieafhankelijkheid te verminderen en ervoor te zorgen dat de energieprijzen betaalbaar blijven. De schone energiebronnen die we op dit moment tot onze beschikking hebben zijn wind en zon. Aan wind op zee wordt hard gewerkt, maar zal in 2030 slechts 8,5% van onze energie opwekken. Zonne-energie zal, zelfs als er op alle geschikte gebouwen panelen worden geplaatst, ook maar een klein deel van de energie leveren die we gebruiken, zo’n 10%. Daarom zijn ook windmolens op land nodig om aan het Klimaatakkoord te voldoen.

Waarom heeft Culemborg windenergie nodig?

Vanuit het Klimaatakkoord heeft elke regio zijn eigen taak, net als elke gemeente. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat hoeveel er in de regio moet worden opgewekt om de landelijke doelen te halen. In de RES voor onze regio, Rivierenland, is de ambitie om 750 GWh wind in 2030 te hebben.

De gemeenteraad van Culemborg heeft in september 2017 de Windvisie opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord. De Windvisie toont de inzet van de stad om haar steentje bij te dragen aan de landelijke doelstellingen. Culemborg doet dat ook via de RES voor Rivierenland (die bestond nog niet in 2017).

Windwinning Culemborg is opgezet door Vrijstad Energie en Eneco om de windturbines uit de Windvisie te bouwen en te voldoen aan de roep om een project met 50% lokaal eigendom. Wij bij Windwinning worden gedreven door de wens om ons steentje bij te dragen aan de behoeften van onze regio en ons land.

Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Natuurlijk zal het hebben van een paar windturbines in Culemborg de opwarming van de aarde niet oplossen, de energieprijzen verlagen of onze afhankelijkheid van Russisch gas of olie uit het Midden-Oosten verminderen. Geen enkel individueel project zal dat doen. Maar: opgeteld zijn alle individuele projecten wel degelijk van belang. En daarom hebben we ook windturbines nodig en willen wij die graag bouwen. Zo kunnen we bijdragen aan de verduurzaming van de wereld, de energieprijzen verlagen en het heft in eigen hand houden.

Back To Top