Wat staat er over wind in het bestuursakkoord in Culemborg?

Op 14, 15 en 16 maart waren er ook in Culemborg gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen heeft de nieuwe gemeenteraad in Culemborg eerst laten uitzoeken wie met wie zou moeten onderhandelen. Dit zijn Culemborg van Nu (CvN), GroenLinks en D66 geworden. Ook inwoners van Culemborg konden input geven op de conceptversie van het akkoord. Op 31 mei hebben de drie partijen de definitieve versie van het ‘Bestuursakkoord 2022-2026: Samen aan de slag’ ondertekend en gepresenteerd.

Wat staat erin over wind?

In dit document hebben we alle zaken die raken aan windenergie in Culemborg met geel aangegeven. Vooral op pagina 27 in het hoofdstuk Duurzaamheid: duurzame en groene stad gaat het over windenergie.

Welke wethouder gaat Duurzame energie ‘doen’?

Op 9 juni bespreekt de gemeenteraad het Bestuursakkoord en stemt de raad over de benoeming van de drie door de fracties voorgestelde wethouders:

  • mevrouw Wichgers vanuit CvN
  • mevrouw Peters vanuit GroenLinks
  • mevrouw Bijvoet-De Wit vanuit D66

Wie precies voor welke portefeuille verantwoordelijk gaat worden besluiten de wethouders onderling – de voorlopige portefeuilleverdeling stond hier.

Update 1 december: inmiddels is de portefeuilleverdeling bekend. Mevrouw Wichgers is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en mevrouw Bijvoet-De Wit voor duurzaamheid. 

Back To Top