Ga naar hoofdinhoud

Windwinning Culemborg sluit overeenkomsten met grondeigenaren

Windwinning Culemborg wil de ‘eerlijkste windwinning van Nederland’ zijn. Belangrijke bouwsteen voor deze ambitie is het concept ‘Eerlijk Delen’. Eind augustus hebben diverse grondeigenaren een grondovereenkomst getekend waarin dit is vastgelegd.

Begin 2019 was er al overeenstemming met grondeigenaren in het plangebied om te komen tot een concept om de grondopbrengst eerlijk te verdelen tussen alle betrokkenen. In het kort houdt dit ‘eerlijk-delen concept’ in dat er zonder dat er iets is afgesproken over de locatie van de windmolens, de hoogte en het aantal, er nu vooraf een afspraak is gemaakt over het verdelen van de totale grondopbrengst in het plangebied. Die wordt in dit concept als volgt verdeeld: omwonenden krijgen 20% van de grondvergoeding (conform de Windvisie). Er is een schadeloosstelling voor eigenaren die een windturbine op hun grond krijgen. Ook is er een vergoeding per hectare voor alle eigenaren en pachters binnen het gebied dat omsloten wordt door de Daam van Dijkweg, de Korte Aventuurseweg, de Lange Aventuurseweg, de Oude Beesdseweg en de Kooiweg Oost. Eind augustus hebben eigenaren van 45% van de grond in het plangebied hierover een grondovereenkomst getekend met Windwinning Culemborg.

Back To Top