Windwinning Culemborg zoekt leden voor Bewonersplatform en Gebiedstafel

Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn. En Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Om de inpassing van de windontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, vragen de initiatiefnemers (Vrijstad Windwinning en Eneco) inwoners hun ideeën en suggesties geven in een Bewonersplatform en in een Gebiedstafel. Wie wil er meedenken?

In juni gaan twee nieuwe initiatieven van start waarin betrokken burgers kunnen meepraten over Windwinning Culemborg. Allereerst kunnen omwonenden van het plangebied zich organiseren in een Bewonersplatform. Dit platform zal ondersteund worden door professionals van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Bewoners en omwonenden van het plangebied zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van het Bewonersplatform.
Hiernaast is Windwinning Culemborg van plan een Gebiedstafel op te richten waarin naast bewoners ook andere stakeholders zitting nemen. Deze Gebiedstafel zal betrokken zijn bij alle ontwikkelingen rond de windwinning. Ook voor dit platform kunnen geïnteresseerden zich melden.

Meedenken = meedoen
Heb je belangstelling voor het Bewonersplatform of de Gebiedsraad? Meld je dan aan via e-mail: arjen@vrijstadenergie.nl. Alle informatie over Windwinning Culemborg is vanaf eind juni ook te vinden op www.windwinningculemborg.nl.

Back To Top